Εδαφολογικός Χάρτης - 1η Κατηγορία φυσιογραφίας ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf51ca-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id18afdaae-2a02-4997-a786-3000907e3037
position2
resource group id26c487b2-6f77-414f-8159-6b5fdeb2486c
resource typefile
revision id3308c4e8-4da0-4b8a-ba68-03a9c1010ac7
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive