Εθνικά Πάρκα (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aenv_pol_ethniko_parko&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
idca98c594-8b02-477d-a11b-f988139f43a2
position3
resource group id3a935f17-15f9-406c-b311-452b5078a2be
resource typefile
revision id18835e56-c9f4-4793-bb08-1e24727ea863
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive