Εθνικά Πάρκα (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:env_pol_ethniko_parko&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-45

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id49b9d58a-0a42-42b2-b6db-c16094db9f4d
resource group id3a935f17-15f9-406c-b311-452b5078a2be
resource typefile
revision idb063cd9d-e504-4301-b7ae-519c7a890d54
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive