Εθνικά Πάρκα (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf3ed8-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id40403f58-6e7d-4c4e-b218-664f61f1adad
position2
resource group id3a935f17-15f9-406c-b311-452b5078a2be
resource typefile
revision id788e3e97-d0fd-48d4-a811-f8c71c08f8b4
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive