Δήμος Γορτυνίας - Καλλικράτης (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:DIMOS_KAL&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id36318343-4223-4ca1-aa17-e26905217585
position1
resource group id38bb0bd4-38ee-4f62-bef3-ba4290bc737c
revision id5c8a8d03-b7f0-4a59-aea7-0bcb8c1aeef8
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive