Δήμος Γορτυνίας - Καλλικράτης Inspire Metadata ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k13-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id0f9136ba-2dcd-49e2-b2fb-0f1d669dcc19
position3
resource group id38bb0bd4-38ee-4f62-bef3-ba4290bc737c
resource typefile
revision id20e48c1c-dfb8-49d2-bcc7-50372366266c
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive