Δασική Βλάστηση (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:DASIKI_VLASTISI&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id48663e63-140f-42b5-83b9-88c8d2e596ed
position1
resource group id650aeba2-3983-4a59-b3dd-15c8c6db5d8b
revision id2df5ad4b-ff66-48f5-ad32-73a4d7f67e70
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive