Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Δασική Βλάστηση

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων με περίγραμμα της δασικής βλάστησης του Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή