Κάλυψη Γης - CORINE 2000 Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k10-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id5b82106e-a7c9-4347-881e-4a6d940677b2
position3
resource group id148baded-2310-4bd2-bd42-f12cc0578a03
resource typefile
revision id24db3c72-5124-460a-96b1-c16fa6e0d10f
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive