Κάλυψη Γης - CORINE 2000 (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:CORINE_2000&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id17f85538-46dd-42d5-aaa0-a750913f4656
position1
resource group id148baded-2310-4bd2-bd42-f12cc0578a03
revision idf38745a6-4cf6-4c26-8d81-5099d706269f
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive