Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Κάλυψη Γης - CORINE 2000

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων Κάλυψης Γης - CORINE 2000 στα όρια του Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή