Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2012 (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aclc_pol_chrisi_gis_clc2012&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id72380771-18c3-4364-b08f-ae92bee7d777
position1
resource group id27776cd6-1673-4744-b850-8a9bba38a526
resource typefile
revision ida46fe714-f757-4489-9f10-2dba77d18de9
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive