Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2012 (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf21c8-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
id44c7ace6-abba-48a8-b5a2-934354e47d08
position2
resource group id27776cd6-1673-4744-b850-8a9bba38a526
resource typefile
revision idb40ab156-e9c6-4b01-8acd-afdf13ae5d63
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive