Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2012 (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aclc_pol_chrisi_gis_clc2012&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id1c823435-798a-43a5-ada2-5f1f934a9dce
position3
resource group id27776cd6-1673-4744-b850-8a9bba38a526
resource typefile
revision idd37ce265-13f7-4511-84fb-272443bc7afe
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive