Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2012 (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:clc_pol_chrisi_gis_clc2012&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-15

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id16a8334a-96d2-4c75-85c2-6d7ed342a195
resource group id27776cd6-1673-4744-b850-8a9bba38a526
resource typefile
revision id5d78558c-2185-4a41-8e30-0b8b132a1a85
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive