Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2006 (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aclc_pol_chrisi_gis_clc2006&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
idf5562dba-afba-4557-b69d-89f27447be7b
position3
resource group id81365adc-45ea-43ff-a1c5-5e4421f55065
resource typefile
revision idf98dec9e-7953-4872-ac80-1d72e113bbe4
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive