Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2006 (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf1f5c-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
idce77268f-eb1f-4be6-ba2d-f28d98eed4a8
position2
resource group id81365adc-45ea-43ff-a1c5-5e4421f55065
resource typefile
revision idb4f2d343-a248-48c5-88ee-53435f76fa4b
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive