Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2006 (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:clc_pol_chrisi_gis_clc2006&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-14

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id8d61bbec-b72a-4c8c-a11a-b48e088013c6
resource group id81365adc-45ea-43ff-a1c5-5e4421f55065
resource typefile
revision idfe615cbc-b19d-4946-9ec7-fcbf47c4fa2b
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive