Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2006 (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aclc_pol_chrisi_gis_clc2006&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id80d09cc7-99cf-4e79-ba21-2478a0c77508
position1
resource group id81365adc-45ea-43ff-a1c5-5e4421f55065
resource typefile
revision id4586fea9-7503-469f-8e60-5f46827a2045
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive