Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:clc_pol_chrisi_gis_chng_clc2012_2018&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-11

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
idb83dbcee-d692-4ced-9b0c-6822ab3f24f9
resource group id7a23a693-9891-473a-88e7-6d400a3797da
resource typefile
revision id65f2e2ed-0a81-42cf-b38a-4b5933eb3485
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive