Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aclc_pol_chrisi_gis_chng_clc2012_2018&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
idb7e5bcea-a6ca-4a83-bb23-c8e26fd55924
position3
resource group id7a23a693-9891-473a-88e7-6d400a3797da
resource typefile
revision idbf2aa662-239f-4c78-9e63-7931ef8fdaf3
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive