Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aclc_pol_chrisi_gis_chng_clc2012_2018&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
idab645a8a-2ada-4a65-a206-8d78e1de9810
position1
resource group id7a23a693-9891-473a-88e7-6d400a3797da
resource typefile
revision idf089e7df-06cf-43be-b566-230ddbbd6244
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive