Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf1d0e-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
id51742a48-4a44-432c-9844-09e68c68560d
position2
resource group id7a23a693-9891-473a-88e7-6d400a3797da
resource typefile
revision idb81d03b2-116a-4fd7-9126-58f0f80e7dd0
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive