Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Β Ζώνη Λουσίου

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων με περίγραμμα της Β Ζώνης Λουσίου του Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή