Β2 Ζώνη Οικοανάπτυξης Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k09-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
idd53a2308-e2f4-4cbc-95a4-8fefe7554069
position3
resource group ida97984ff-6ba3-4d17-9c55-5b5cb1892712
revision id7ec1b085-58b5-411d-8fce-24d2bb28efcb
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive