Β2 Ζώνη Οικοανάπτυξης (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:B2_ZONI_OIKOANAPTYXI&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Jan 05, 2016
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id7adac7f9-8baf-4386-8a80-ef6fda5716cb
position1
resource group ida97984ff-6ba3-4d17-9c55-5b5cb1892712
resource typefile
revision iddeaf8b5e-58e6-48af-8082-6c42cdb498e4
revision timestampΙανούαριος 5, 2016
stateactive