Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Β2 Ζώνη Οικοανάπτυξης

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων της Β2 Ζώνη Οικοανάπτυξης Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή