Ζώνη Οικοανάπτυξης (Β2-ΠΟΛΥΓΩΝΑ) (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:B2_ZONI_NAREA_OIKOANAPTYXI&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id48ec154f-f8b8-4f61-9f93-c14f3d80dea5
position1
resource group idbd1dd0ab-17d6-4d50-b56b-09997cf41dba
revision id2e44a974-358e-4dd0-b27d-c46e0ac2b759
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive