Ζώνη Οικοανάπτυξης (Β2-ΠΟΛΥΓΩΝΑ) Inspire Metadata ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k08-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id1b9e9855-9dcc-4caa-a204-8e75415100c8
position3
resource group idbd1dd0ab-17d6-4d50-b56b-09997cf41dba
resource typefile
revision id14c1a354-0934-41cc-80fd-163fdba07662
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive