Βιομηχανίες Seveso (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ind_poi_viomichanies_seveso&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-71

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
ida48c5f18-04ee-4f4a-909e-51e68485aad6
resource group id27c8702f-4e82-465c-bfe2-60ab4d87724c
resource typefile
revision id4fc1f0f2-fecb-458b-93aa-18712588f12a
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive