Βιομηχανίες Seveso (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aind_poi_viomichanies_seveso&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id85866841-8715-4a28-8cc7-611225af1634
position1
resource group id27c8702f-4e82-465c-bfe2-60ab4d87724c
resource typefile
revision id45e24293-2c2c-4fb5-90fb-baa19d98a51f
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive