Βιομηχανίες Seveso (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aind_poi_viomichanies_seveso&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id253e3d64-b742-486a-b815-b4901e90387c
position3
resource group id27c8702f-4e82-465c-bfe2-60ab4d87724c
resource typefile
revision idcc57cec1-89ff-4c36-bc4b-4059d4cc195f
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive