Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Βιομηχανίες Seveso

Σημειακό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τις Βιομηχανίες Seveso για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή