Β1 Ζώνη Οικοανάπτυξης Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k07-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id7d718bc9-e295-4b11-bed9-a2ac5beeda79
position3
resource group idd0b32de2-d092-4779-9d6c-a2a9331a6c02
resource typefile
revision id3be258d8-faa3-448b-9dac-362ea9902fbb
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive