Β1 Ζώνη Οικοανάπτυξης (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:B1_ZONI_OIKOANAPTYXI&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id26d1b988-e46d-450a-8d73-80a2a5dc22fa
position1
resource group idd0b32de2-d092-4779-9d6c-a2a9331a6c02
revision idf8c1a161-8424-47d6-9cbb-7cb44883d224
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive