Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Β1 Ζώνη Οικοανάπτυξης

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων με περίγραμμα της Β1 Ζώνης Οικοανάπτυξης του Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή