Αθλητικές Εγκαταστάσεις Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k05-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id7fa9d1bc-b7e4-49b3-bfe3-7a2fec059d26
position3
resource group idaf71d955-a9b8-4b2c-9fa1-9c55926ddeeb
resource typefile
revision id836c3e59-0df2-466d-89ec-f6b42814cc07
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive