Μητρώο Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Ισχύουσες Άδειες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τελευταία ενημέρωση: 03/2013. Σημείωση: Στη στήλη "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" δηλώνεται η φάση αδειοδότησης/λειτουργίας μιας εγκατάστασης. Η διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: [1] Άδεια Παραγωγής, [2] Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, [3] Άδεια Εγκατάστασης, [4]Κανονική Λειτουργία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή