Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Αντλιοστάσια

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων των αντλιοστάσιων του Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή