Ζώνη Λουσίου Α Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k01-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id4133d7c7-bcfc-432e-a858-682a7e5d2f3c
position3
resource group idec125c5c-7241-461d-b9ae-81b814e06353
resource typefile
revision idca28622b-18dc-4d42-a5ab-e9beb8e661db
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive