Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Ζώνη Λουσίου Α

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων με περίγραμμα της Ζώνης Α Λουσίου του Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή