Α2 Ζώνη Προστασίας (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:A2_ZONI_PROSTASIAS&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id8e0f7dd9-83fb-406f-9d1f-15096850a80b
position1
resource group iddcc9da01-9888-4232-8300-d190f70401ed
revision id4adf8c2b-4bae-4578-8131-71254504407f
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive