Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Α2 Ζώνη Προστασίας - Μαίναλο Όρος

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων με περίγραμμα της Α2 Ζώνης Προστασίας του Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή