Α1 Ζώνη Καταφύγιο Μαίναλο (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:A1_ZONI_KATAFIGIO_MAINALO&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
idc41c7802-353e-4744-928c-67edbf65f8a7
position1
resource group id3d19f7fe-e1c3-43fb-8e6d-4e099ef05972
revision id084fe7c9-fd9b-4d4a-ab1e-943eedfd18ac
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive