Α1 Ζώνη Καταφύγιο Μαίναλο Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k02-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id43493a0d-3641-4e99-9fd1-e214e18d6c86
position3
resource group id3d19f7fe-e1c3-43fb-8e6d-4e099ef05972
resource typefile
revision idcdb3d69f-7cb7-42e8-a4bb-9dc28c0281fc
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive